Jongens & Meisjes

Meesters & Juffen Colofon

Colofon

...Da's een ander woord voor wie hebben er allemaal meegewerkt aan dit ding...

Deze website is gemaakt door Arjan Heek, als afstudeeropdracht voor de Pabo Haarlem.
Daar moeten de studenten voor zij echt meester of juf zijn een onderzoek doen, of iets maken.
Op de Pabo hebben Marcel Bos, docent geestelijke stromingen, en Beja van der Brug, docente Pedagogiek, in de gaten gehouden of alles wel goed ging, en veel nuttige tips gegeven.

De website is tijdens het maken getest door de kinderen van groep 8 van de Openbare Basisschool Beatrixschool in Haarlem. Op deze school heeft Ingrid Luntz-Slooten geholpen met de manier waarop de kinderen op de computers werken.

Bedankje
De mensen die boven staan worden enorm bedankt, zeker de kinderen die altijd heel eerlijk antwoord geven. Daarnaast zijn er nog de ouders, zussen en vrienden die op de een of andere manier hebben bijgedragen.

Rechten
Het staat iedereen vrij om de site te gebruiken als aanvulling op onderwijs.
KopiŽren van teksten van de site voor gebruik in andere uitgaven is niet toegestaan.
Voor het gebruiken en reproduceren van de gegevens moet u zich wenden tot de auteur.
Iedereen die niet vermeld is, maar daar recht op meent te hebben, wordt verzocht contact op te nemen.

Webmasters / redacteuren
Het wordt zeer op prijs gesteld als andere sites willen doorverwijzen naar de website. meer informatie.

Verantwoording
Hier volgt een lijstje met bronnen die gebruikt zijn voor de website, of die worden aangeraden.

|Atlas vd Wereldreligies|K. Farrington|Elmar|Rijswijk|2003|90 5947 022 2|
|Contact!|J. de Haan en R. Pijpers|Bohn Stafleu van Loghum|Houten|2010|9789031378371|
|Geloof je het zelf?!|B. v/d Berg|Coutinho|Bussum|2011|978 90 469 0036 9|
|Hoor je het ook eens van een ander|M. Westera-Franke|Narratio|Gorinchem|1998|90 5263 940 X|
|Levensbeschouwingen|S. Ridley|Gooi en Sticht|Baarn|1997|90 304 0886 3|
|Mens & Medemens|G.J. den Besten|Wolters-Noordhoff|Groningen|1995|90 01 073972|
|Uitdagend onderwijs|J. Castelijns|CPS|Amersfoort|1998|90 6508 429 0|
|Van eigen hand|E. van der Bruin|Kok|Kampen|1995|90 392 5136 3|
|Visies op Basisvragen|M.L. Bos|MetaVision|Arnhem|1997|90-75442-12-2|
|Wat weten we over...|D. Fox|Koninklijk instituut voor de tropen|Amsterdam|2001|90 6832 913 8|
|De wereld van het geloof|A. McRae|Big Balloon BV|Haarlem|2003|90 5425 628 1|
|Wereldgodsdiensten|S. Tyler Hitchcock|National Geographic Society|Washington|2004|90 8537 012 4|