Verklarende Woordenlijst - jodendom

terug

Aartsvader Eerste vader in een familie, voorbeeld voor alle kinderen en hun kinderen.
Bar-Mitswah Een joodse jongen die dertien jaar wordt.
Bat-Mitswah Een joods meisje dat twaalf wordt.
Besnijdenis Het weghalen van de voorhuid van de penis. Teken van het verbond met God.
Bidden Je tot God richten. Bidden kan op veel manieren, heel hard, maar ook in stilte. Je richt je direct tot je God, en vraagt hem je te helpen. Sommige gebeden zijn voorgeschreven, andere kun je zelf maken.
Centra Meervoud van centrum, het middelpunt van iets, maar ook een plek waar veel mensen samenkomen.
Hebreeuws Het Hebreeuws is de taal die vroeger en nu gesproken wordt door mensen rondom het Midden-Oosten. Er zijn verschillende soorten Hebreeuws, een soort dialect.
Herinwijding Iets inwijden is het voor de eerste keer in gebruik nemen, meestal met een heilige betekenis. De tempel in Jeruzalem werd verwoest en herbouwd. De eerste keer dat deze gebruikt werd, was de herinwijding.
Holocaust In de Tweede Wereldoorlog werd besloten dat alle joden op aarde gedood moesten worden. Zij werden in getto's opgesloten, vervoerd naar concentratiekampen en gedood. Dit is bekend als de holocaust.
Jom Kippoer Grote Verzoendag. Het plechtigste feest van de joden, duurt 25 uur.
Keppel Een kapje dat joodse mannen op hun hoofd dragen.
Koosjer Voedsel dat voor joden geschikt is om te eten. Eten moet op een speciale manier zijn klaargemaakt voor het gegeten mag worden. Sommige dingen mogen helemaal niet gegeten worden.
Matses Brood dat niet gezuurd is. Het is plat en krokant.
Messias Ook wel de verlosser genoemd. De Messias zal door God gestuurd worden en de mensen op aarde verlossen van het kwade. Hij zal de doden wekken en meenemen naar het paradijs.
Offeren Bij het offeren geeft iemand iets dierbaars van zichzelf op om een ander (een god) tevreden te stellen. Zo kan iemand een lam offeren, sommige volken brachten mensenoffers. Maar je gum delen met je vriend of vriendin kan ook een offer zijn.
Orthodox Heel sterk de regels volgen. Iemand die alles precies volgens de regels doet, noem je orthodox. Iemand die zich er een beetje aan houdt, noem je onorthodox.
Perkament Papier dat op een speciale manier gemaakt is, meestal niet van katoen, maar van gevlochten schors.
Profeten Een profeet is iemand die contact heeft gehad met een onzichtbare macht, vaak door een droom. De profeet doet dan uitspraken over de toekomst, die op de een of andere manier uit zullen komen.
Psalmen Psalmen zijn gebeden, die gezongen worden. Dit klinkt vaak erg mooi. Misschien heb je zelf wel eens een psalm gezongen, want "Stille Nacht" is er ook een.
Tabernakel Nadat Mozes de tafelen had gemaakt, kwam hij ermee de berg af. De joden maakten een mooie tent om ze in te bewaren, zolang zij niet in de ark lagen. Deze tent heette de tabernakel.
Tafelen Met tafelen worden de stenen plakken bedoeld die Mozes gebruikte om de 10 geboden in te kerven.
Talliet Een gebedskleed dat mannen omdoen als zij bidden.
Tefillien Leren riemen met doosjes, waar de belangrijkste boeken uit de thora in zitten. Bij het bidden worden zij op een speciale manier gedragen. Daarom heten ze ook wel gebedsriemen.
Tenach De heilige boeken van de joden. Bestaat uit de Thora, Nebi'iem, Chetoebim en verhalen en uitspraken van geleerden. De Tenach wordt al eeuwen hetzelfde geschreven, alle leefregels staan erin.
Zionisme Terugkeren naar het beloofde land, Isral. Na de verspreiding van de joden door de eeuwen heen, kwam er rond 1900 het idee weer allemaal in n land te gaan wonen.

Woordenlijsten: jodendom Christendom islam hindoeïsme boeddhisme humanisme