Sjiva

Bij orthodoxe joden wordt het lichaam van iemand die overleden is, altijd begraven. Nadat iemand is overleden zijn de familie en vrienden van die persoon zeven dagen in rouw, dat noem je sjiva. De familie blijft deze dagen in huis en er komen vrienden langs om te helpen.
Er wordt in de synagoge gebeden voor de overledene, ook op de verjaardag. Precies een jaar na het overlijden wordt er een steen op het graf geplaatst, om te herdenken.