De 10 geboden

1   Ik ben de Heer, uw God.
2   Jullie mogen geen andere Goden hebben naast mij.
3   Jullie mogen Mijn naam niet vals gebruiken.
4   Houd de Sjabbat heilig, werk niet op deze dag.
5   Heb eerbied voor je vader en moeder.
6   Je mag niet moorden.
7   Neem niet de vrouw of man van een ander.
8   Je mag niet stelen.
9   Je mag niet liegen.
10 Je mag niet jaloers zijn op een ander om wat hij heeft.