Verklarende Woordenlijst - islam

terug

Abraham De aartsvader, de eerste die contact met Allah had.
Allah De naam die de moslims gebruiken voor de hogere macht.
Arafat De berg waar Mohammed zijn laatste preek hield.
Bedevaart Een tocht naar de heilige plaats Mekka voor elke moslim die dat kan.
Bidden In stilte in contact komen met de hogere macht.
GabriŽl De aartsengel, vaak direct door Allah gezonden om de mensen een boodschap te vertellen.
Hadj De bedevaart.
Hadith Uitspraken van Mohammed over hoe de teksten gelezen moeten worden.
Halal Volgens de voorschriften van de koran klaargemaakt.
Imam Geestelijk leider in de moskee.
Ka'aba Gebouw in de Grote Moskee in Mekka, waarin de zwarte steen zit.
Kalief Opvolger van de profeet. Geestelijk leider.
Koran Het heilige boek van de moslims, met verhalen, voorschriften en uitleg.
Medina De plaats waar Mohammed veel volgelingen kreeg.
Minaret Toren waar de muezzin de moslims uit de buurt oproept om te gaan bidden.
Mohammed De profeet die de mensen vertelde wat hij van Allah hoorde.
Moskee Heilig gebouw, waar moslims samenkomen, onder andere om te bidden.
Profeet De 'leraar' die de mensen vertelt wat gebeurt en gaat gebeuren.
Sjiieten Streng-gelovige moslims, die niet aannemen dat er tussen Mohammed en zijn neef Ali nog andere kaliefen waren. Willen heel precies volgens de koran leven.
Soennieten moslims die aannemen dat de drie kaliefen na Mohammed ook mochten regeren. Worden vaak gezien als wat makkelijker met de woorden van de koran.
Ramadan De vastenmaand van de moslims, tussen zonsopgang en zonsondergang mag niets gegeten worden.
Zuilen De vijf verplichte onderdelen in het leven van de moslim. De pilaren van de Islam.

Woordenlijsten: jodendom Christendom islam hindoeïsme boeddhisme humanisme