Het leven van Mohammed

Mohammed werd geboren in Mekka. Toen hij nog jong was werd hij wees en opgevoed door zijn oom. Later kwam hij in dienst bij Khadidja, een rijke koopvrouw. Zij kreeg vertrouwen in Mohammed en gaf hem de leiding van een belangrijke karavaan. Later zouden zij met elkaar trouwen.
Toen Mohammed 40 jaar oud was, ging hij in de maand ramadan een tijdje op een berg zitten. Daar sprak de engel GabriŽl tot hem. Deze zei dat Mohammed moest onthouden en doorvertellen wat hij ging vertellen. Zo kreeg Mohammed veel verhalen van Allah te horen. Hij was wel bang en wist niet wat hij moest doen, maar zijn vrouw steunde hem. Toen ging Mohammed de mensen vertellen over Allah.
In Mekka wilden niet veel mensen aanhoren wat hij vertelde. Dus besloot Mohammed naar Medina te gaan, waar meer mensen naar hem luisterden. In de jaren daarna heeft Mohammed veel verhalen van Allah gehoord, en doorverteld aan andere mensen. Hij is een belangrijke man in Medina geworden. Tien jaar later werd hij plots ziek en is overleden. Nog steeds is hij de belangrijkste verteller van de islam. Al zijn verhalen zijn opgeschreven in de koran.