Verklarende Woordenlijst - humanisme

terug

Agnosticisme Een agnost zegt niet zeker te zijn of er een god bestaat, of een kracht die het leven van mensen beïnvloedt. Ook gelovige mensen kunnen agnost zijn.
Atheïsme Een atheïst ontkent dat er 'meer is tussen hemel en aarde.' Volgens atheïsten is er alleen dat wat je ziet en hoort en voelt.
Filosofie Een manier van denken over het ontstaan van dingen, de oorzaak daarvan en het gevolg daarna. Mooi gezegd 'denken over denken.'
Humanisme Een levensbeschouwing waarbij de mens er vanuit gaat dat de mens zelf verantwoordelijk is voor wat er gebeurt en wat er daarmee gedaan moet worden.
Natie Een groep mensen, ook wel een volk, die dezelfde geschiedenis hebben en dezelfde ideeŽn hebben. Meestal met een grondwet en erkend door andere naties.
Secularisatie Het proces waarbij een stroming steeds minder invloed heeft op wat er in het dagelijks leven gebeurt. De mensen doen steeds meer wat zij zelf belangrijk vinden, en minder wat de regels van het geloof voorschrijven. Het begrip ontkerkelijking wordt hiervoor ook wel gebruikt.
Vrijdenken Een levenshouding waarbij altijd wordt gekeken of ergens een logische verklaring voor is door het te onderzoeken.

Woordenlijsten: jodendom Christendom islam hindoeïsme boeddhisme humanisme