Verklarende Woordenlijst - hindoeïsme

terug

avatar Verschijning van een god in een andere gedaante.
beelden Zeer belangrijk in het hindoeïsme. Een beeld geeft een speciale heilige weer.
dharma Een gedragscode die laat zien hoe je zou moeten leven.
goeroe Hindoe geleerde.
karma De daden die je hebt verricht in je leven.
kasten Een groep van mensen volgens de hindoes. Er werd lang gedacht dat wie in een kaste werd geboren, daar pas weer uitkwam door reïncarnatie en een goed leven.
Mahatma Gandhi Belangrijk persoon in de geschiedenis van de hindoes. In de tijd dat Engeland India bezet had, riep hij op tot geweldloos verzet, waardoor een groot deel van de zouthandel stil kwam te liggen. Hij werd vermoord.
mantra Een speciaal ontwerp of patroon waarop iemand zich concentreert bij het mediteren.
moksha Na meerdere keren door de cirkel van wedergeboorte te zijn gegaan, kun je de verlossing bereiken, en in de betere wereld komen.
oppergeest De ziel die overal in aanwezig is, en alles beïnvloedt. Ook Brahman.
reïncarnatie Het lichaam sterft, maar de ziel vindt een plek in een nieuw geboren lichaam.
sadhoe Hindoe-heilige.
samsara Cirkel van geboorte, leven, dood en wedergeboorte. De ziel gaat meerdere keren door zo'n cirkel.
sanskriet Oude taal van de hindoe-beschaving.
swami Een heilige bij de hindoes.
tempel Gebouw waarin een heilige vereerd wordt. Van heel klein tot heel groot.
tilaka Een teken dat met rode pasta op het voorhoofd van iemand is aangebracht om te laten zien dat hij of zij gezegend is.
upanishaden Heilige lessen die door goeroe's aan leerlingen werden verteld. Ze gaan over de relatie tussen de gewone mens en de oppergeest Brahman.
veda's De heilige schriften van de hindoe's. Ze bestaan uit verhalen, gedichten en teksten van geleerden.
vegetariŽr Iemand die uit principe geen vlees eet. Meestal omdat het doden van dieren voor vlees niet goed gevonden wordt.

Woordenlijsten: jodendom Christendom islam hindoeïsme boeddhisme humanisme