Verklarende Woordenlijst - Christendom

terug

Apostel Zie volgelingen.
Bekeren Het overgaan van een geloof naar een ander geloof.
Berouw Spijt hebben van je zonde.
Eerste Communie Wanneer kinderen worden voor de eerste keer worden uitgenodigd om mee te doen aan de eucharistie, doen zij eerste communie. Dit is een feestelijke gebeurtenis.
Engel Een persoon of wezen uit de Hemel. Komt soms naar de aarde om een boodschap te brengen. Wordt ook wel gebruikt voor lieve kinderen.
Eucharistie Het herdenken van het laatste avondmaal van Jezus Christus door zijn handelingen na te doen. (Bij RK communie, bij prot. avondmaal)
Evangelisme Het vertellen aan iedereen van het woord van God. Soms proberen mensen te overtuigen Christen te worden.
Herrijzenis Het opstaan van Jezus uit de dood. Hij stierf maar werd weer levend om te laten zien dat Hij de zoon van God was. Ook wel wederopstanding of incarnatie.
Hosties Stukjes ongerezen brood, symbool voor Jezus' lichaam.
INRI Inscriptie die door tegenstanders van Jezus als spot werd gehangen bovenaan het kruis waar Hij aan was gespijkerd. Zie verder.
Kruisigen Een wrede manier om iemand ter dood te brengen. Iemand werd aan een groot houten kruis gebonden en er werden nagels (spijkers) door de handen en voeten geslagen.
Kruistochten Halverwege de Middeleeuwen was een groot deel van Europa Christelijk. In het Midden-Oosten kwam de Islam steeds verder. Zij namen ook Jeruzalem in. Veel ridders gingen vechten tegen de Arabieren om het beloofde land terug te krijgen.
Messias De beloofde verlosser, door God gestuurd om orde in de chaos te maken. Het Griekse woord voor Messias is Christus.
Misdienaar Bij de mis in de kerk zijn er mensen die helpen met allerlei zaken, van het aansteken van kaarsen tot het uitdelen van hosties. Vaak zijn dit kinderen.
Missie Het reizen naar andere plaatsen om daar goede dingen te doen in de naam van God. Soms samen met zending. Gebeurde vroeger veel in koloniŽn.
Sacramenten De handelingen die erg belangrijk zijn voor de Christelijke kerk.
Volgelingen De twaalf mensen die met Jezus meegingen werden eerst discipelen genoemd. Zij volgden Jezus en vertelden de mensen over hem. Later werden zij apostelen genoemd.
Waarden & Normen Dat wat iemand belangrijk vindt en graag ziet gebeuren noem je een waarde. Iets wat veel mensen doen, en vinden dat dat zo hoort, noem je een norm.
Wijden Een priester of dominee kan bidden tot God om bijvoorbeeld water of olie te wijden, daarmee wordt het heilig gemaakt.
Zending Het reizen naar landen om de bevolking daar te vertellen over het Christendom. Gebeurde veel bij de kolonisatie.
Zonde Als je iets doet wat niet mag volgens de Bijbel, dan noem je dat een zonde. Dit kan uiteenlopen van liegen tot doden.

Woordenlijsten: jodendom Christendom islam hindoeïsme boeddhisme humanisme