Wees Gegroet

Wees gegroet Maria
Vol van genade
De Heer is met U
Gezegend zijt gij
en gezegend zij Jezus
de vrucht van Uw schoot
Heilige Maria, moeder van God
Bid voor ons zondaars
Nu, en in het uur van onze dood

Amen