Christendom

De meeste mensen op aarde zijn Christen. Een Christen is iemand die gelooft in wat Jezus Christus heeft verteld, en leeft op de manier zoals Hij dat wilde. Jezus Christus zei tegen de mensen dat hij door God was gezonden om ze te vertellen hoe zij konden laten zien dat zij in God geloofden. De Romeinen vonden Hem gevaarlijk en hebben Jezus Christus gekruisigd. Christenen geloven dat drie dagen na Zijn dood, Hij is opgestaan om de mensen te zeggen dat zij aan iedereen op aarde moeten vertellen wat er was gebeurd.

Heel veel mensen over de hele wereld zijn Christen, dat is gekomen omdat het voor Christenen belangrijk is aan anderen te vertellen wat het Christelijk geloof inhoudt. Dit heet evangelisme. Ook vinden Christenen het belangrijk voor anderen te zorgen en goede dingen te doen voor mensen in landen die het moeilijk hebben. Dit heet missie.
Christenen geloven in God, en dat God Jezus naar de aarde gezonden heeft om de mensen te vertellen hoe zij het beste kunnen geloven in God. Zij komen samen in kerken om het geloof met anderen te delen, en lezen veel in de Bijbel.

Lees hier het verhaal van Jezus.
Lees hier over de Geschiedenis van het Christendom.