Christendom - Heilige schriften

De Christenen leven volgens de verhalen en regels die geschreven staan in de Bijbel. De Bijbel bestaat uit twee delen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is grotendeels hetzelfde als de Tenach bij de joden. Maar sommige mensen uit de geschiedenis zijn voor de Christenen belangrijker dan voor de joden, en andersom.
Het Nieuwe Testament vertelt het verhaal van de geboorte van Jezus en wat er sinds die tijd is gebeurt en nog kan gaan gebeuren.

Het woord Bijbel komt van biblia, wat boeken betekent. In de Bijbel staan dan ook veel verhalen. Elk verhaal kun je apart lezen, maar alle verhalen samen vertellen over de geschiedenis en waarden & normen in de wereld.

De Bijbel bestaat uit het Oude en Nieuwe Testament. Testament betekent afspraak. Het staat voor de afspraak die God met de mensen op aarde heeft gemaakt. Hij zal voor de mensen zorgen, als zij leven op de manier die hij wil.

De Bijbel is niet door God geschreven, ook zijn niet alle verhalen door Hem aan de schrijvers verteld, zoals bij Mozes en de 10 geboden gebeurde. De Bijbel is door veel verschillende schrijvers geschreven, op de manier zoals God het zou willen. De verhalen worden ook door veel verschillende mensen gelezen, en de bedoeling van de verhalen wordt soms anders uitgelegd. Maar voor iedere Christen zijn de verhalen uit de Bijbel heel belangrijk voor wat zij geloven.

Toen de eerste Bijbels werden gemaakt, kon lang niet iedereen lezen. De mensen kwamen bij elkaar om te luisteren naar mensen die de Bijbel voorlazen. Zo ontstonden de eerste kerken. Dit ging heel lang door, zelfs tot laat in de Middeleeuwen. De monniken in kloosters schreven de Bijbels met de hand. het duurde soms wel jaren voor een enkel boek af was! Toen de boekdrukkunst werd uitgevonden, konden Bijbels veel sneller gemaakt worden, en gingen meer mensen de Bijbel lezen. Zo konden de mensen zelf kijken wat zij van de verhalen vonden die erin staan.

Tegenwoordig is de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld en het is in wel 2000 talen verschenen.