Verklarende Woordenlijst - Boeddhisme

terug

Achtvoudige pad De acht ideeŽn hoe je moet leven om een goed karma te krijgen en hoger te komen in het wiel van het leven of verlicht te raken.
Ananda Trouwste volgeling van Boeddha.
Avolokiteshvara Belangrijke Bodhisattva die koos niet naar het nirwana te gaan om mensen te blijven helpen.
Bodhi-boom De boom waar Boeddha onder heeft gemediteerd en de verlichting bereikte. Een afstammeling van de boom bestaat nog steeds.
Bodhisattva Volgeling van Boeddha die ook de verlichting heeft bereikt, maar de mensen bleef helpen als hoge geestelijke.
Dharma De manier waarop je moet leven volgens Boeddha, de leer.
Drie juwelen De basis van het boeddhisme, de Boeddha, de dharma en de sangha.
Gebedswiel Een grote rol waarop heilige teksten staan. Het wordt rondgedraaid bij het mediteren.
Karma Alle daden in het leven die de zuiverheid van je gedachten aangeven.
Khata Witte sjaal die bij Tibetanen wordt gebruikt om eerbied voor een persoon aan te geven.
Lama Geestelijk leider, betekent ook meester.
Mahayana Stroming binnen het boeddhisme die Boeddha als enige verlichte mens ziet.
Mantra Heilige woorden die worden uitgesproken tijdens het mediteren of als spreuk worden opgeschreven.
Mediteren Heel diep concentreren om innerlijke rust te krijgen.
Moedra Manier van uitbeelden van een houding van de Boeddha.
Nirwana Plek waar alles goed is en je ziel uiteindelijk naartoe kan gaan.
Pali Oude taal uit zuid-oost AziŽ.
RelikwieŽn Voorwerpen die ooit van een heilig persoon zijn geweest of erdoor zijn aangeraakt.
Sangha De gemeenschap van monniken en nonnen.
Soetra Heilige tekst van de Theravada-boeddhisten.
Stoepa Gebouw waar een relikwie van Boeddha wordt bewaard.
Theravada Stroming binnen het boeddhisme die ook andere verlichte mensen kent.
Verlichting Inzicht hebben in de ware betekenis van het leven.

Woordenlijsten: jodendom Christendom islam hindoeïsme boeddhisme humanisme