De vijf voorschriften

Boeddha heeft een aantal manieren genoemd, die je zou kunnen gebruiken om als boeddhist goed te leven. Sommige worden vaker gevolgd dan andere. Er zijn vijf voorschriften of beloften, die erg belangrijk zijn:
1. Je mag geen levend wezen pijn doen of doden.
2. Je mag niet stelen, of zomaar iets wegpakken.
3. Je moet je seksuele gevoelens kalm houden.
4. Je mag niet liegen, of kwaad spreken.
5. Je mag geen geestverruimende middelen gebruiken.
    (alcohol, tabak of drugs)